פירוק חברות בקשיים

קלינגהופר את דוידסון משרד עורכי דין

11923

פירוק חברות בקשיים

פירוק חברה על ידי עובדים

במקרה של חברה חדלת פירעון, רשאים העובדים להגיש בקשה לפירוק החברה בהתאם לחוק, הבקשה לפירוק תוגש לבית המשפט המחוזי במחוז השיפוט בו רשומה החברה ובית המשפט נדרש לאשר את הליך הפירוק.

יודגש כי זכאות עובדי החברה לקבלת כספם גוברת על פני כל הנושים האחרים והלכה למעשה הם הנושים המובטחים שזכאים לקבל את כספם חזרה ראשונים

במקרה ובהליך הפירוק לא נתקבלו הכספים הדרושים על מנת לשלם לעובדים, עובד שכיר זכאי להגיש בקשה לתשלום גמלה מהמוסד לביטוח לאומי ולדרוש את התשלומים שהחברה חייבת לו לפי הסכומים הקבועים בחוק.

בקצרה, העובד זכאי לדרוש מביטוח לאומי את מרכיבי השכר שלא שולמו לו ולהם הוא זכאי: תשלום שכר עבודה כולל הפרשי שכר, פיצויי פיטורין, ימי חופשה וכל זכות סוציאלית אחרת שלא שולמה לו.
.
השיטה המומלצת לשם הליך זה, הינה התאגדות של מספר עובדים יחדיו ושכירת עורך דין המתמחה בהליכי פירוק חברות, על בסיס שיטה זו מתחלק שכר הטרחה בין העובדים השונים והתוצאה הינה שכל עובד נדרש לשלם שכר טרחה מינימאלי וזאת בניגוד למקרה שבו כל עובד יפונה באופן עצמאי לעורך דין נפרד.

למשרדנו התמחות רבת שנים בתחום. בהם פורקו על ידינו עשרות חברות וזאת לשם מיצוי זכויות העובדים וקבלת הכספים להם הם זכאים.

פירוק חברה בהליכי חדלות פירעון

פירוק חברה הוא הליך חדלות הפירעון החל על תאגידים שבסופו התאגיד מחוסל וחדל מלהתקיים. נכסי החברה מחולקים לנושים ולאחר שהליך זה מסתיים בית המשפט מוציא צו חיסול לחברה, מבחינה כלכלית, על בית המשפט להכריע באם חלופת הפירוק עדיפה על חלופת שיקום והבראת החברה,
כאשר מגיע בית המשפט למסקנה כי אין תקווה לשיפור מצבה הכלכלי של החברה באם תמשיך לפעול, ימונה מפרק לחברה. מפרק החברה מחליף את הנהלת החברה בניהולה והלכה למעשה הינו הסמכות הבלעדית לקבלת כל ההחלטות הקשורות בהליך פירוק החברה.

על מפרק החברה לממש את כל נכסי החברה בכדי למקסם את פירעון חובותיה לנושים השונים וזאת בהתאם להוראות הדין.

מהות ההליך נובעת למעשה מכוח העובדה כי החברה מפסיקה את פעילותה כעסק חי, וכל תכליתה הינה לצורך מימוש נכסי החברה הנותרים וחלוקת תמורתם לנושי החברה, לפי סדר עדיפות הקבוע בחוק.
הצורך בליווי משפטי במהלך ההליך נובע בעיקרו בפיקוח על עבודתו של מפרק החברה לצורך מתן הגנה ומיצוי זכויותיהם של בעלי החברה אשר בפירוק.

למשרדנו ניסיון רב בליווי חברות אשר עומדות בפני פירוק, ניסיון זה מצריך ניהול משא ומתן מורכב עם מספר נושים יחדיו, גביית חובות “אבודים”, ידע חשבונאי נרחב המסופק על ידי רואי חשבון אשר עובדים במשרדנו, והכל מתבצע על מנת לשמור על האינטרסים של בעלי החברה וזאת על ידי מתן “מטריית הגנה נרחבת” לשם מניעת נזקים פוטנציאלים אשר להם הם חשופים.

שיקום והבראת חברות
הכנסת אישרה באחרונה את חוק הבראת החברות (תיקון מס’ 19לחוק החברות), האמור להעניק בסיס משפטי חדש לפרקטיקה הקיימת של טיפול בחברות אשר נקלעו לקשיים וזאת על מנת למצות את הסיכויים להצלתן של חברות אלה, גם כשהן עומדות בפני חדלות פירעון.

החקיקה מתייחסת לנושא מורכב שבו נוצר קונפליקט בין בעלי החברה אשר מעוניינים בהבראת החברה לבין נושי החברה אשר מעוניינים לקבל את כספם בתווך המידי. בית המשפט נדרש להכריע בין האינטרס של בעלי החברה המעוניינים בהמשך פעילות החברה באמצעות הקלה בנטל החוב ואילו הנושים מעוניינים “להציל” את כספם וזאת מן הסיבה הפשוטה שניסיונות כושלים להבראת החברה רק יביאו לפגיעה בסיכוייהם לקבל את רוב כספם חזרה.

היוזמה לחוק נוצרה בהשראת המודל האמריקאי הידוע כפרק 11 בהליכי חדלות הפירעון בארה”ב (צ’פטר 11).

בקצרה. הליך להבראת חברה מתחלק לשלושה שלבים:
הראשון: הגשת בקשה לבית המשפט לצו להקפאת הליכים לצורך מתן הגנה מנושי החברה.
השני: הצגת תוכנית עסקית לבית המשפט לצורך שיקומה של החברה אשר אמורה ליצור מתווה מוסכם בין בעלי החברה לנושיה.
השלב השלישי: אישור הסדר נושים. החייב להיות מאושר על ידי 75% מהנושים.

מניסיוננו הטעות הבסיסית של רוב בעלי החברות אשר נקלעו לקשיים הינה “דחיית הקץ” – הזמן הינו המרכיב המכריע בניסיון לשקם חברות, ככל שבעלי החברה ממשיכים בניהולה השוטף מתוך תקווה שמצבה “ישתפר בעתיד” תופעת “כדור השלג” בה חובות החברה הולכים ותופחים תביא לקריסתה הסופית של החברה וזאת מן הסיבה הפשוטה שהסיכוי לקבל רוב של 75% לצורך שיקומה של החברה ילך ויפחת ככל שמצבה הפיננסי ידרדר.

ניסיון מוכח של מעל 20 שנה עומד לרשותך!

צור קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!
נייד שי: 054-5911969