קלינגהופר את דוידסון משרד עורכי דין

hovot 700

מתמחים בהסדרי חובות

הליך 19 א -“תספורת” לחובות, מבלי הכרזה על פשיטת רגל

הסדר נושים לפי סעיף 19 א’ לפקודה מאפשר לחייב שנקלע לחובות להסדיר את חובותיו באופן מרוכז ללא המגבלות וההשלכות של הליך פשיטת רגל.

על החייב לפנות לבית משפט המחוזי בבקשה לפתוח בהליך הסדר נושים, וזה מצדו יבדוק לאחר שיקבל את תגובתו של הממונה מטעם הכונס הרשמי האם ההסדר סביר מבחינתו. ככל שבית משפט המחוזי יקבל את ההסדר, ולאחר שניתנה הסכמת הנושים, יתאפשר לחייב לשלם את סכום ההסדר שנקבע ולהיפרע מכל חובותיו.

על הצעת ההסדר להתקבל על ידי רוב הנושים (51%) האוחזים ב – 75% מסך הנשייה הכללי.

יתרונות ההליך – החייב נמנע מהכרזתו כפושט רגל ומרישומו ככזה והליכי ההוצאה לפועל כנגדו מעוכבים כל עוד ההליך מתנהל.

יתרון משמעותי נוסף הינו פרק הזמן שבניהול ההליך – הליך זה הוא הליך קצר יותר באופן מהותי מכל הליך אחר בפקודה ולעיתים קרובות ניתן לסיימו במספר חודשים ספורים.

החיסרון העיקרי בהליך הינו כי הוא מצריך את החייב לגייס הון בשיעור של לפחות 30% מכלל החובות ברי התביעה – הסבר: חישוב החוב אינו מתייחס לגובה החוב בהוצאה לפועל כי אם ל 30% מקרן החוב (המועד שבו נוצר החוב) בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (הנמוכה באופן ניכר מריבית הפיגורים בהוצאה לפועל).

הסדרי חובות מול הבנקים – הפתעה!

בעלי חוב לבנקים עשויים לגלות לעתים קרובות כי הבנק מעוניין להגיע עמם להסדר פשרה לא פחות מהם. במערכת ההוצאה לפועל ישנם כיום כ־2.5 מיליון תיקים, מתוכם 22.7% תיקים השייכים לבנקים ולגופים פיננסיים. למרות העובדה שאותם בנקים מוגדרים כזוכים, הם אינם מקבלים במרבית המקרים את כספם חזרה, וזאת בשל חוסר יכולת פיננסית של חלק מהחייבים לשלם את החוב. לכן, פעמים רבות יש לבנק אינטרס להגיע להסדר פשרה עם החייב, בתנאי שלפחות חלק מהחוב יוחזר.

מספר נקודות חשובות שיש לציין מניסיוננו בנושא:

1. ככל שהחוב ישן יותר, קרי מספר השנים שחלפו מאז נוצר החוב הוא גדול יותר – הבנקים יעדיפו להתפשר על סכום נמוך יותר.

2. הצעת הפשרה תוגש אך ורק על החלק היחסי מקרן החוב המקורית ולא על סכום החוב בהווה שכולל בתוכו את ריבית הפיגורים.

3. עקב כך שריבית הפיגורים המחושבת בהוצאה לפועל על חובות בנקים הינה גבוהה באופן מהותי מריבית הפיגורים המחושבת על חובות “רגילים”, לעתים קרובות נוצר מצב אבסורדי שבעקבות חוב לבנק, מצבת החובות של חייב שסכום חובותיו המקורי היה נמוך תעמוד כיום על “מיליוני שקלים” ומכאן שהחלטות הרשמים יתקבלו באופן שמרע עם החייב.

4. בהמשך לסעיף 3, לעיתים קרובות עדיף לסגור את החוב לבנק לפני שהחייב פונה להליך משפטי לשם קבלת הפטר מחובותיו, זאת מאחר שמצבת חובותיו תהיה פחותה בהרבה, ומכאן שהחלטות שיתקבלו לגבי צווי תשלומים שעליו לשלם וכן סכומי ההפטרים המותנים – יהיו נמוכים באופן ניכר!

ניסיון מוכח של מעל 20 שנה עומד לרשותך!

צור קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!
נייד שי: 054-5911969